تولید ملی (National product):
تولید ملی، اصطلاحی در علم اقتصاد است و به ارزش پولی همه کالاها و خدماتی که در دوره معینی، معمولاً یک سال، در کشوری تولید شده، گفته می‌شود. به این اعتبار، تولید ملی یک جریان در واحد زمان است و معمولاً بر حسب دلار در سال، پوند در سال و مانند این¬ها بیان می‌شود. درآمد ملی به ارزش پولی تمامی درآمدهایی که در دوره معینی در کشوری، در جریان تولید، کسب شده گفته می‌شود. “هزینه ملی” ارزش پولی تمام هزینه‌هایی است که در دوره معینی در کشوری پرداخت شده است.